Цели І Проекти І Източници на финансиране І Структура І Партньори І Публикации І За контакти

 Кръгла маса на тема

 Доброволният труд – обществена оценка и роля в изграждането на социалната среда

финансирана по програма ФАР АКСЕС на Европейския Съюз

19 - 20.07.2002 г.

гр. София, хотел Рила

 

Петък (19.07.2002)

 

15.00-16.00

Регистрация

16.00-16.15

Представяне на проект - “Доброволният труд – обществена   оценка и роля в изграждането на социалната среда”;

Д-р Красимир Попов – изпълнителен директор, Фондация Общество и Информация

16.15-16.45

Взаимодействие между законодателната власт и гражданското общество в процеса на правна регламентация на доброволния труд в България;

Емил Кошлуков – Председател на Комисия по въпросите на гражданското общество към 39 НС

16.45-17.15

Представяне опита на Отдел “Социално развитие” към ООН в областта на доброволния труд;

Марта Дяволова – Програмен директор, Фонд за Народонаселение на ООН

17.15-17.45

Представяне на Европейска Доброволческа Служба към програма “Младеж” [1]

18.00

Коктейл

Събота(20.07.2002)

 

09.30-10.00

Представяне на резултатите от националното представително социологическо проучване “Изследване на доброволния   сектор в България”;

Д-р Красимир Попов – изпълнителен директор, Фондация Общество и Информация

10.00 –10.30 

Лекция – Доброволният труд и младежката политика;

Доц. Д-р Атанас Георгиев, експерт към Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта към 39 НС.

10.30-11.00

Лекция - Доброволният труд в България – законова рамка, перспективи, състояние. Европейско законодателство;

Моника Копчева – Български Център по Нестопанско Право

Михаил Бояджиев – Български Център по Нестопанско Право

11.00-11.30

Кафе пауза

11.30-12.00 

Презентация – Доброволният труд, фактор в измерването на устойчивото развитие и икономическия прогрес;

Рая Каназирева – финансов експерт, Фондация Общество и Информация

12.00–12.30

Неформалното образование и доброволният труд – предпоставка за успех на пазара на труда;

Росица Стелиянова – Директор, Главна Дирекция контрол, координация и международни дейности към НСЗ

12.30-13.00

Обяд

13.30-14.15

Лекция – Доброволчески практики в ЕС, Бяла книга за младежката политика;

Виолета Чавдарова, Заместник Председател на Национален Младежки Съвет на България

14.15-15.00  

Дискусия

15.00-15.30  

Кафе пауза

15.30-16.30 

Обобщение на резултатите от кръглата маса. Изготвяне на предложения за законодателни промени и други инициативи за регламентиране на доброволния труд в България;

16.30

Закриване на конференцията;[1] Предстои потвърждение

 


-към началото-

Свързани документи: