Програма за финансиране на малки проекти на граждани и граждански организации в Югозападен Планов Район - В рамките на програмата бяха одобрени за финансиране следните проекти, на обща стойност - 49500 Евро:

 1. Защита, развитие и интеграция на малцинствените общности:
  • Организация:
   Женски клуб - "Армис"-21 век
   Название на проекта:
   Изграждане и развитие на система за психосоциална подкрепа и интеграция на малцинствените групи в гарнизоните Благоевград и Гоце Делчев
  • Организация:
   Фондация "Европейско общество"
   Название на проекта:
   Другият в студентската общност
  • Организация:
   Гражданско дружество "Анабазис"
   Название на проекта:
   Кампания за включване на ромското население в образователната система в селските райони на гр. Кюстендил
  • Организация:
   Сдружение на българските писатели
   Название на проекта:
   Другата България - малцинства и малцинствени автори в съвременната българска литература
  • Организация:
   Национален ромски център
   Название на проекта:
   Обществен център на малцинствата

  -към началото-

 2. Борба срещу престъпността и корупцията:
  • Организация:
   Гражданско дружество за развитие на младежкото общество
   Название на проекта:
   Обществен посредник / омбудсман
  • Организация:
   Гражданско дружество "Свети Врач"
   Название на проекта:
   Обществен съвет за борба с корупцията
  • Организация:
   Институт за национални изследвания
   Название на проекта:
   За достойна Дупница
  • Организация:
   НС "Зелена алтернатива" / регионален клон - Сандански
   Название на проекта:
   Борба с престъпността и корупцията в изпълнителната власт на община Сандански и защита правото на собственост на гражданите

  -към началото-

 3. Опазване и защита на природата и околната среда:
  • Организация: фондация "За Лозенец"
   Название на проекта:
   Медиите и екологичните проблеми на големия град
  • Организация:
   Гражданско дружество "Еко-Перник"
   Название на проекта:
   Природата, децата, творчеството
  • Организация:
   Асоциация "Облик"
   Название на проекта:
   Регионален форум за управление на водите в ЮПР
  • Организация:
   Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието
   Название на проекта: Образователна програма за опазване на природата в община Кресна
  • -към началото-

 4. Социално предприемачество за маргинализирани общности и младежи:
  • Организация:
   Младежки консултативен център - Кюстендил
   Название на проекта:
   Интеграция на институционализирани деца и младежи от Дом за юноши гр. Кюстендил
  • Организация:
   Народно Читалище "Джон Атанасов"
   Название на проекта:
   Младежки информационно-консултантски център
  • Организация:
   Фондация за българска литература
   Название на проекта:
   Културни предприемачески практики
  • Организация:
   Гражданско дружество "Лице"
   Название на проекта:
   "Пиринска песен"


-към началото-

 Volunteer seminar   Доброволец!