Цели І Проекти І Източници на финансиране І Структура І Партньори І Публикации І За контакти

Програма за обучение по компютърна и хардуерна подготовка

Бнефициенти: Програмата е предназначена за млади хора на възраст между 18 и 30 години, които не е необходимо да притежават предварителна специализирана подготовка, а само завършено средно образование.


Цел на учбната програма: Да се усвои система от знания и умения в областта на информационните технологии, програмирането и поддръжката на хардуер.


Хорариум: 640 часа на група / в процеса на обучение ще бъдат обучени едновременно 3 групи от по 20 човека /


Методология: Ще се провеждат обучителни лекции и упражнения. На група ще се проведат 395 часа лекции и 245 часа упражнения. За реализиране на упражненията е необходима специална апаратура и софтуер.Ще бъде дадена възможност за самоподготовка в свободното от занимания време.


  Теми Теория Практика
1 Обща компютърна и хардуерна подготовка 20 20
2 Обща софтуерна подфотовка. Web-базирано програмиране. 20 20
3 Основи на обектно ориентираното визуално програмиране с Delphi 15 5
4 JAVA, JAVA SCRIPT 20 20
5 PERL, CGI 15 5
6 Data dase – ACCESS, My SQL 15 15
7 HTML 15 15
8 Dreamweaver 15 15
9 WAP 15 5
10 FIREWORKS 15 15
11 Flash 15 15
12 Corel draw 15 15
13 Cisco 1 (или конкурентна програма) 50 20
14 Cisco 2 (или конкурентна програма) 50 20
15 Cisco 3 (или конкурентна програма) 50 20
16 Cisco 4 (или конкурентна програма) 50 20
  Общо часове 395 245

- към началото -