Фондация  Общество и Информация
Society   and   Informatin   Foundation

 http://socinfo.ngolink.net
E-mail: socinfo@ngolink.net

 

Програма за финансиране на малки проекти на граждани и граждански организации в Югозападен Планов Район - В рамките на програмата бяха одобрени за финансиране следните проекти, на обща стойност - 49500 Евро:

  1. Защита, развитие и интеграция на малцинствените общности:
  2. Борба срещу престъпността и корупцията:
  3. Опазване и защита на природата и околната среда:
  4. Социално предприемачество за маргинализирани общности и младежи: