Фондация  Общество и Информация
Society   and   Informatin   Foundation

http://socinfo.ngolink.net
E-mail: socinfo@ngolink.net

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Фондация "Общество и информация" е учредена в началото на 1998г. с амбицията да работи за постигането на няколко основни цели:

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

От своето учредяване до днес Фондацията е заплащала своите административни разходи, както и хонорарите на постоянния си персонал 100% с приходи от дарения от физически и юридически лица. Дейностите по проекти са финансирани средно 87% от фондоразпределящи организации и институции и 13% от целеви дарения на физически и юридически лица.