ПАРТНЬОРИ


ПАРТНЬОРИ

Фондацията работи в партньорство с различни организации, институции и фирми от страната и чужбина.

 • Агенция "Младежта за Европа"
 • Делегацията на Европейската комисия
 • Европейска младежка мрежа
 • Европейски младежки форум
 • Младежка комисия към Пакта за стабилност
 • Граждански пакт за стабилност
 • Млади европейци за сигурност
 • Международна мрежа срещу расизма и ксенофобията
 • Международен институт за обучение - Барселона
 • Пакт за стабилност на Балканите
 • Министерство на външните работи
 • Министерство на вътрешните работи
 • Министерство на отбраната
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Българска Търговско Промишлена Палата
 • Държавна агенция за младежта и спорта
 • Национален младежки съвет на България
 • Национална младежка мрежа
 • Фондация Ресурсен Център
 • Фондация Отоврено общество
 • Европейски младежки център
 • Youth Express Network
 • Citizen Pact
 • Intercultural Institut of Timishoara

-към началото-

Първа ИБЕРО-БЪЛГАРСКА Международна конференция по Управление на Ресурсите и Отпадъците