ЦЕЛИ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА


ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Фондация "Общество и информация" е учредена в началото на 1998г. с амбицията да работи за постигането на няколко основни цели:


-към началото-


Първа ИБЕРО-БЪЛГАРСКА Международна конференция по Управление на Ресурсите и Отпадъците